Kategorie
Bez kategorii

Kompleksowe znaczenie wyceny przedsiębiorstwa.

Temat wyceny przedsiębiorstwa stanowi wielowątkowe i fundamentalne źródło informacji dla każdego inwestora. Wynika to z faktu, że takie opracowanie powinno zawierać zarówno analityczne rozbicie elementów samego przedsiębiorstwa jak i odniesienie się do środowiska, w którym funkcjonuje. Takie połączenie pozwala na uzyskanie efektu synergii informacji, stanowiących dla inwestora bazę wiedzy.  

Zgodnie z dobrymi praktykami, wycena przedsiębiorstwa powinna zawierać 3 podstawowe elementy: 

– szczegółową analizę historycznych sprawozdań finansowych, 

– przegląd (inwentaryzację) majątku, 

– badanie środowiska w którym podmiot funkcjonuje i potencjalnych szans i zagrożeń (SWOT). 

Efektem powyższego powinny być projekcje finansowe, uwzględniające najbardziej realistyczny scenariusz działalności firmy na kolejne lata. W ramach analizy sprawozdań historycznych, osoba wyceniająca diagnozuje anomalia finansowe i zdarzenia jednorazowe, których powtarzalność jest (i będzie) znikoma w okresach przyszłych. Ma to na celu zidentyfikowanie trendu podstawowych parametrów finansowych. Inwentaryzacja majątku ma na celu zidentyfikowanie tzw. NOA (Non Operative Assets) czyli majątku, który nie jest wykorzystywany do celów operacyjnych lub jego wykorzystanie jest nieefektywne i powinno zostać zmienione. Przyjmuje się, że takie aktywa powinny być upłynnione. Z kolei badanie środowiska, w którym funkcjonuje podmiot oraz analiza SWOT, to w głównej mierze analiza makroekonomiczna całego środowiska i otoczenia, w jakim funkcjonuje wyceniany podmiot. Konsekwencją powyższego jest zdiagnozowanie realnej pozycji na rynku, trendów branżowych oraz zagrożeń, które mogą wystąpić ze zmianami legislacyjnymi.  

W ramach samej wyceny powinna być zawarta również analiza finansowa sprawozdań finansowych, stwierdzająca w jakiej aktualnie jest kondycji wyceniany podmiot gospodarczy. Jest to o tyle istotne, że w przypadku poprawnej i merytorycznej analizy, inwestor może uzyskać informacje potrzebne np. w przypadku ubiegania się o finansowanie. Wynika to z faktu, że podmiot oferujący finansowanie w pierwszej kolejności diagnozuje, czy potencjalny kredytobiorca/pożyczkobiorca ma możliwość terminowej spłaty długu (innymi słowy zdolność kredytową). Inwestor z kolei posiadając wcześniej takie informacje jest w stanie zidentyfikować słabsze elementy przedsiębiorstwa i nad nimi popracować.  

Wycena przedsiębiorstwa stanowi opracowanie, którego odbiorcami może być zarówno strona kupująca, jak i sprzedająca (inna optyka na własną działalność), podmioty oferujące finansowanie (banki, instytucje pożyczkowe) jak i wszelkiego rodzaju fundusze inwestycyjne i inni inwestorzy. Jej znaczenie jest wielowymiarowe (znajomość analizy finansowej, prawa handlowego i gospodarczego, podatkowego, często nieruchomości, maszyn i urządzeń), a finalny efekt powinien być również przekrojowy i stanowić źródło cennych informacji.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *