Kategorie
Bez kategorii

Ulga B+R jako narzędzie wsparcia przedsiębiorców i zwiększania innowacyjności polskiego przemysłu.

Obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, przewidująca możliwość odliczenia przez przedsiębiorców wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową – tzw. „Ulga na badania i rozwój” / „Ulga B+R”, kilkukrotnie modyfikowana, wpisała się na stałe do polskiego porządku prawnego. Ulga B+R pozwala na obniżenie podatku dochodowego w PIT lub CIT (w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej) z tytułu prac rozwojowych w skali danej firmy, a nie, co często podpowiada intuicja, w skali świata czy nawet kraju.  

W 2018 r. weszły w życie przepisy znacząco zwiększające atrakcyjność Ulgi B+R poprzez rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych oraz zwiększenie kwot podlegających odliczeniu.  

Z doświadczenia ekspertów KRTP wynika również, że przedsiębiorcy widząc przychylne interpretacje podatkowe wydawane w sprawach dotyczących Ulgi B+R, doprecyzowanie przepisów i wymogów kwalifikacyjnych w tym zakresie, a także duże korzyści wynikające z zastosowania opisywanego mechanizmu, w coraz większej skali sięgają po to rozwiązanie.  

W dużej mierze środki zaoszczędzone w wyniku skorzystania z Ulgi B+R pozwalają na realizację nowych projektów badawczo – rozwojowych oraz zachęcają przedsiębiorców do podejmowania ryzyka związanego z tworzeniem nowych, dotychczas niesprawdzonych w warunkach rynkowych rozwiązań.  

W dotychczas realizowanych projektach przez ekspertów KRTP największymi wyzwaniami dla przedsiębiorców była m.in. prawidłowa identyfikacja (tzw. mapowanie) działalności, która może być zakwalifikowana jako badawczo – rozwojowa zgodnie z przepisami wprowadzającymi Ulgę B+R. Kolejno, problemem była klasyfikacja i alokacja kosztów kwalifikowanych do Ulgi, a także prawidłowa ewidencja czasu pracy, niezbędna do prawidłowego ustalenia kosztów w zakresie wynagrodzeń pracowników.  

Wobec tego, do właściwego wdrożenia Ulgi B+R niezbędne jest wsparcie Ekspertów, którzy w odpowiedni sposób zabezpieczą pozycje podatkową Klienta, a także stworzą mechanizmy właściwego ewidencjonowania i uzgodnienia należytych proporcji kosztów kwalifikowanych do Ulgi. 

Zgodnie z rankingiem Global Innovation Index 2019 Polska została sklasyfikowana na 28 miejscu pod względem zgłoszeń patentowych oraz na 45 miejscu pod względem międzynarodowych zgłoszeń patentowych. Z dotychczasowych doświadczeń oraz skali korzyści jakie daje przedsiębiorcom Ulga B+R można spodziewać się wzrostu pozycji Polski w tym rankingu, a także większej skłonności do podejmowania ryzyka przez rodzimych przedsiębiorców, co pozwoli nam lepiej konkurować na wymagającym, globalnym rynku.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *