Kategorie
Bez kategorii

Kluczowe zmiany w podatkach od 1 stycznia 2021 r. – Strategia podatkowa.

Największe podmioty (osiągające powyżej 50 mln EUR przychodu) oraz Podatkowe Grupy Kapitałowe zostały zobowiązane do publikacji na swojej stronie internetowej informacji o złożonych schematach podatkowych, a także planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych, które mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych oraz opisu podejścia do procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Za niewykonanie tego obowiązku ustawodawca przewidział sankcję w wysokości do ćwierć miliona złotych.

Podstawą do stworzenia, niezdefiniowanej szczegółowo w przepisach, strategii podatkowej mogą być wytyczne w zakresie ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, opublikowane w odniesieniu do wymogów przystąpienia do programu współdziałania.

Przygotowanie do wdrożenia rekomendujemy rozpocząć od przeglądu procesów i procedur podatkowych w firmie, aby zapewnić zgodność z przepisami podatkowymi i dostosować przedsiębiorstwo do nowych wymogów.

Nawet w przypadku niespełnienia progu kwotowego powodującego obowiązek opublikowania strategii podatkowego rekomendujemy wdrożenie mechanizmów zapewniających właściwą kalkulację zobowiązań podatkowych w postaci procedur, które są kluczowym narzędziem wykazania należytej staranności ze strony Zarządu czy też osób odpowiedzialnych w Spółce za finanse na wypadek wszczęcia kontroli czy też postępowania podatkowego, a także ewentualnego postawienia zarzutów z kodeksu karnego skarbowego.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *