Kategorie
Bez kategorii

IP BOX – skuteczna droga dla wybranych do „raju podatkowego”.

W związku ze znaczną różnicą w opodatkowaniu, która w porównaniu do opodatkowania w oparciu o podatek liniowy – 19%, poprzez zakwalifikowanie dochodów jako spełniających kryteria umożliwiające zastosowanie mechanizmu IP BOX pozwala, w wielu przypadkach, uzyskać stawkę opodatkowania w wysokości 5% do całości wynagrodzenia otrzymywanego przez programistę.

Przekładając to na konkretny przykład, w skali roku dla starszego programisty (Seniora), zarabiającego miesięcznie 19,5 tys. zł netto* w ramach kontraktu B2B (*średnia zarobków dla starszych programistów wg. danych z portalu No Fluff Jobs) zastosowanie mechanizmu IP BOX może przełożyć się na oszczędność w skali roku sięgającą kwoty 33 tys. zł , a odpowiednio miesięcznie pozwoli na oszczędność w wysokości prawie 3 tys. zł.

Te atrakcyjne kwoty motywujące do skorzystania z mechanizmu IP BOX powinny skłonić do weryfikacji przy pomocy profesjonalnego doradcy uprawnionego do świadczenia usług doradztwa podatkowego (m.in. adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego) czy jest szansa w konkretnym przypadku na skorzystanie z ulgi. Istotne jest, aby korzystać w tym zakresie ze wsparcia profesjonalisty z uwagi na fakt, że skorzystanie z mechanizmu IP BOX wymaga zabezpieczenia pozycji podatkowej danego podatnika (np. poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego) oraz właściwe ewidencjonowanie czynności spełniających kryteria działalności badawczo-rozwojowej. Trzeba być przygotowanym na to, że organy skarbowe mogą weryfikować prawidłowość rozliczeń i zasadność zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej przez kolejne 5 lat, licząc od końca roku w którym upłynął termin płatności podatku. W przypadku nieuznania przez organy skarbowe podstaw do zastosowania mechanizmu IP BOX, istnieje ryzyko nałożenia domiaru podatku za okresy nieprzedawnione wraz z naliczeniem odsetek, co może być kosztownym błędnie dla podatnika, który nie dopełnił formalności związanych z odpowiednim ewidencjonowaniem czynności lub błędnie uznał, że może zastosować mechanizm IP BOX.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *