Audyty podatkowe

Audyty podatkowe

Dla naszych Klientów przeprowadzamy audyty podatkowe w zakresie podatków dochodowych oraz VAT jak i stosowanych procedur compliance. Oferujemy różne formy prowadzenia audytów, w tym symulację kontroli podatkowej, audyty przedrozliczeniowe poprzedzające składanie deklaracji podatkowych, audyty w ramach oceny ryzyka związanego z prowadzoną kontrolą podatkową. W porozumieniu z Państwem dostosujemy zakres oraz szczegółowość prowadzonego audytu. Regularnie badając sferę rozliczeń podatkowych zapewniamy komfort zarządzania organizacją dla kluczowych osób odpowiedzialnych za finanse przedsiębiorstw.

W wyniku prowadzonych audytów przekazujemy Państwu raport podsumowujący stanowiący podstawę do oceny ryzyk podatkowych wraz z rekomendacjami dotyczącymi potencjalnych działań naprawczych.

Poproś o kontakt