Kategorie
Bez kategorii

IP BOX – skuteczna droga dla wybranych do „raju podatkowego”.

Od 2019 r. w Polsce funkcjonuje preferencyjna stawka podatkowa dla dochodów osiąganych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (np. tworzenie kodu przez programistę na umowie B2B), których przedmiot ochrony został wytworzony, ulepszony lub rozwinięty w ramach działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez podatnika (np. programistę). Preferencja może dotyczyć zarówno szeregowych programistów (działających jako jednoosobowa działalność gospodarcza) oraz właścicieli software house, agencji interaktywnych, zatrudniających lub współpracujących z innymi programistami.

Kategorie
Bez kategorii

Praktyczne sposoby finansowania inwestycji deweloperskiej

Działalność deweloperska jest typowym przykładem sezonowej aktywności gospodarczej. Pozornie największa aktywność jest w sezonie wiosenno-letnim, kiedy to jest możliwość wykonywania wszelkich prac budowlanych. Niemniej z uwagi na wysoką kapitałochłonność, rzadko który deweloper jest w stanie sfinansować budowę z własnych środków. W tym celu zaciągane jest różnego rodzaju finansowanie, przy czym – z racji specyfiki inwestycji deweloperskiej – okres przygotowania odpowiedniej dokumentacji jest istotnie dłuższy, aniżeli w przypadku klasycznych inwestycji.

Kategorie
Bez kategorii

Przełomowy Wyrok TSUE z 18 marca 2021 r. – furtka do walki o zwrot nienależnych odsetek od VAT naliczonego?

W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne zadane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 18 marca 2021 r. wyrok stwierdzający niezgodność z prawem unijnym przepisów polskiej ustawy o VAT, uzależniających możliwość wykonania prawa do odliczenia podatku VAT związanego z transakcjami wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w okresie rozliczeniowym tożsamym z okresem, w którym VAT jest należny,  od wykazania tego podatku VAT należnego w deklaracji złożonej w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy w stosunku do nabytych towarów. Jakie praktyczne znaczenie ma ten wyrok dla Polskich podatników?

Kategorie
Bez kategorii

Kluczowe zmiany w podatkach od 1 stycznia 2021 r. – Strategia podatkowa.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych(PIT) i osób prawnych (CIT) zawiera szereg zmian, które w istotny sposób wpłyną na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Eksperci KRTP przygotowali krótkie podsumowanie tych zmian, które mogą ułatwić poruszanie się w gąszczu przepisów. W pierwszym artykule rozpoczynamy od obowiązku sporządzenia i podawania na stronie internetowej do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za dany rok podatkowy.  

Kategorie
Bez kategorii

Ulga B+R jako narzędzie wsparcia przedsiębiorców i zwiększania innowacyjności polskiego przemysłu.

Obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, przewidująca możliwość odliczenia przez przedsiębiorców wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową – tzw. „Ulga na badania i rozwój” / „Ulga B+R”, kilkukrotnie modyfikowana, wpisała się na stałe do polskiego porządku prawnego.

Kategorie
Bez kategorii

Kompleksowe znaczenie wyceny przedsiębiorstwa.

Temat wyceny przedsiębiorstwa stanowi wielowątkowe i fundamentalne źródło informacji dla każdego inwestora.