Kategorie
Bez kategorii

Ulga B+R jako narzędzie wsparcia przedsiębiorców i zwiększania innowacyjności polskiego przemysłu.

Obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, przewidująca możliwość odliczenia przez przedsiębiorców wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową – tzw. „Ulga na badania i rozwój” / „Ulga B+R”, kilkukrotnie modyfikowana, wpisała się na stałe do polskiego porządku prawnego.

Kategorie
Bez kategorii

KOMPLEKSOWE ZNACZENIE WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA

Temat wyceny przedsiębiorstwa stanowi wielowątkowe i fundamentalne źródło informacji dla każdego inwestora.