Kategorie
Bez kategorii

Kluczowe zmiany w podatkach od 1 stycznia 2021 r. – Strategia podatkowa.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych(PIT) i osób prawnych (CIT) zawiera szereg zmian, które w istotny sposób wpłyną na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Eksperci KRTP przygotowali krótkie podsumowanie tych zmian, które mogą ułatwić poruszanie się w gąszczu przepisów. W pierwszym artykule rozpoczynamy od obowiązku sporządzenia i podawania na stronie internetowej do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za dany rok podatkowy.  

Kategorie
Bez kategorii

Ulga B+R jako narzędzie wsparcia przedsiębiorców i zwiększania innowacyjności polskiego przemysłu.

Obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, przewidująca możliwość odliczenia przez przedsiębiorców wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową – tzw. „Ulga na badania i rozwój” / „Ulga B+R”, kilkukrotnie modyfikowana, wpisała się na stałe do polskiego porządku prawnego.

Kategorie
Bez kategorii

Kompleksowe znaczenie wyceny przedsiębiorstwa.

Temat wyceny przedsiębiorstwa stanowi wielowątkowe i fundamentalne źródło informacji dla każdego inwestora.