Bieżące doradztwo

Bieżące doradztwo

W ostatnich latach podatnicy muszą stawiać czoła coraz większej ilości obowiązków oraz uregulowań krajowych jak i międzynarodowych, mających realny wpływ na działanie przedsiębiorstw. Funkcjonowanie w skomplikowanym oraz bardzo dynamicznym systemie przepisów podatkowych wymaga często znacznych nakładów czasu po stronie przedsiębiorców, aby nadążyć za dostosowaniem do regulacji

Odpowiedzią na tę sytuację jest usługa bieżącego doradztwa podatkowego świadczona przez KRTP. W ramach tzw. Hotline’u podatkowego eksperci KRTP wspierają Klientów w wypełnianiu codziennych obowiązków podatkowych poprzez udzielanie porad w dogodnej formie (telefonicznej czy też mailowej). Tym samym Klienci mogą korzystać ze wsparcia wtedy, gdy jest ono potrzebne bez konieczności zatrudniania dodatkowego pracownika

W ramach usługi bieżącego wsparcia podatkowego odpowiadamy na pytania Klientów z zakresu PIT, CIT, VAT, PCC, MDR przepisów o cenach transferowych czy też opłat i podatków lokalnych. Zapewniamy elastyczne formy wynagrodzenia, a także w zakresie sposobu i czasu udzielania porad.

Poproś o kontakt