Tax Compliance

Compliance Podatkowy

Dbamy o zgodność Państwa organizacji z dynamicznie zmieniającymi się przepisami prawa podatkowego. Ustawodawca wymaga obecnie od podatników wprowadzania i stosowania licznych procedur mających z jednej strony zapewnić poprawność dokonywanych rozliczeń, a z drugiej zarządzania ryzykiem występowania zjawisk takich, jak choćby
wyłudzenia VAT.

W ramach usług z zakresu compliance podatkowego weryfikujemy i tworzymy procedury regulujące kluczowe sfery podatkowe w przedsiębiorstwie. Korzystając z usług KRTP w zakresie compliance podatkowego nasi Klienci uzyskują rzetelne porady w zakresie obowiązków dot. sfery prawa i podatków oraz ryzyk związanych z
niezastosowaniem się do obowiązujących przepisów, a także uzyskują projekty procedur i instrukcji, dostosowanych do specyfiki prowadzonej działalności oraz struktury organizacyjnej danego podmiotu. Dzięki dużemu doświadczeniu w opracowaniu takich dokumentów KRTP wpieraa Klientów w procesie ich wdrożenia, a w razie potrzeby przeprowadza regularne szkolena pracowników wraz z okresowym monitoringiem poprawności stosowania zaimplementowanych procedur.

Poproś o kontakt