Consulting finansowy

Consulting finansowy

Doświadczenie w bankowości korporacyjnej pozwoliło na uzyskanie odpowiedniej
wiedzy i umiejętności w zakresie negocjacji z bankami warunków umów kredytowych jak i prowadzenie oraz
nadzorowanie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, celem których jest uzyskanie finansowania. Świadczone
przez KRTP usługi są w tym zakresie szerokie i indywidualnie dopasowywane do klienta.

  • Kompleksowe prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych w celu uzyskania finansowania (np. kredyt inwestycyjny na potrzeby budowy nowej siedziby, kredyt deweloperski) Negocjacje z bankami i weryfikacja umów kredytowych w zakresie polepszenia i zabezpieczenia pozycji klienta
  • Opracowywanie biznes planów jak i studium wykonalności na potrzeby pozyskania finansowania jak i w innych celach
  • Weryfikacja opłacalności inwestycji w zakresie jej fundamentalnych parametrów wraz z odniesieniem się do norm rynkowych
  • Szczegółowa analiza finansowa przedsiębiorstwa, wraz z analizą SWOT i rekomendacjami usprawnienia obszarów
Poproś o kontakt