Doradztwo Biznesowe

Doradztwo Biznesowe

KRTP wspiera kompleksowo klientów w zakresie negocjacji warunków finansowania z bankami

Specjalizacje KRTP

Consulting finansowy

Doświadczenie w bankowości korporacyjnej pozwoliło na uzyskanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie negocjacji z bankami warunków umów kredytowych jak i prowadzenie oraz nadzorowanie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, celem których jest uzyskanie finansowania Czytaj dalej

Wyceny majątku

Z uwagi na fakt, że w ramach zespołu KRTP są osoby posiadające uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, kancelaria jest w stanie dostarczyć usługi związane z szeroko rozumianą wyceną aktywów i ich pochodnych. Czytaj dalej

Doradztwo biznesowe

Wspieramy klientów w zakresie wielowymiarowych analiz finansowych, due dilligence jak i operatów szacunkowych dot. aktywów

Wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych

Zespół analityków z doświadczeniem bankowym (ryzyko korporacyjne) jak i biegli sądowi w zakresie wyceny przedsiębiorstw, działający w ramach kancelarii dają efekt synergii, wskutek której możliwe są skomplikowane opracowania stanowiące operaty szacunkowe. Czytaj dalej

Due dilligence przedsiębiorstw

Wiedza analityczna, finansowa, prawna jak i podatkowa dają możliwość przeprowadzenia kompleksowego badania przedsiębiorstwa rozumianego jako due dilligence, w 3 kluczowych sferach: finansowej, podatkowej, prawnej. Czytaj dalej

Zewnętrzny dyrektor finansowy (CFO)

W dobie obecnych, dynamicznie zmieniających się realiów gospodarczych, w przedsiębiorstwie często niezbędna jest osoba kompetentna w zakresie wielopoziomowej analizy finansowej przedsiębiorstwa. Czytaj dalej

Negocjacje warunków finansowania

Wieloletnie doświadczenie uzyskane zarówno w pionie sprzedaży jak i ryzyka kredytowego klienta biznesowego, pozwoliło na pozyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie konstrukcji umów kredytowych oraz ich negocjacji z instytucjami finansowymi. Czytaj dalej