Categories
Bez kategorii

Ulga B+R jako narzędzie wsparcia przedsiębiorców i zwiększania innowacyjności polskiego przemysłu.

Obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, przewidująca możliwość odliczenia przez przedsiębiorców wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową – tzw. „Ulga na badania i rozwój” / „Ulga B+R”, kilkukrotnie modyfikowana, wpisała się na stałe do polskiego porządku prawnego. Ulga B+R pozwala na obniżenie podatku dochodowego w PIT lub CIT (w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej) z tytułu prac rozwojowych w skali danej firmy, a nie, co często podpowiada intuicja, w skali świata czy nawet kraju.  

W 2018 r. weszły w życie przepisy znacząco zwiększające atrakcyjność Ulgi B+R poprzez rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych oraz zwiększenie kwot podlegających odliczeniu.  

Z doświadczenia ekspertów KRTP wynika również, że przedsiębiorcy widząc przychylne interpretacje podatkowe wydawane w sprawach dotyczących Ulgi B+R, doprecyzowanie przepisów i wymogów kwalifikacyjnych w tym zakresie, a także duże korzyści wynikające z zastosowania opisywanego mechanizmu, w coraz większej skali sięgają po to rozwiązanie.  

W dużej mierze środki zaoszczędzone w wyniku skorzystania z Ulgi B+R pozwalają na realizację nowych projektów badawczo – rozwojowych oraz zachęcają przedsiębiorców do podejmowania ryzyka związanego z tworzeniem nowych, dotychczas niesprawdzonych w warunkach rynkowych rozwiązań.  

W dotychczas realizowanych projektach przez ekspertów KRTP największymi wyzwaniami dla przedsiębiorców była m.in. prawidłowa identyfikacja (tzw. mapowanie) działalności, która może być zakwalifikowana jako badawczo – rozwojowa zgodnie z przepisami wprowadzającymi Ulgę B+R. Kolejno, problemem była klasyfikacja i alokacja kosztów kwalifikowanych do Ulgi, a także prawidłowa ewidencja czasu pracy, niezbędna do prawidłowego ustalenia kosztów w zakresie wynagrodzeń pracowników.  

Wobec tego, do właściwego wdrożenia Ulgi B+R niezbędne jest wsparcie Ekspertów, którzy w odpowiedni sposób zabezpieczą pozycje podatkową Klienta, a także stworzą mechanizmy właściwego ewidencjonowania i uzgodnienia należytych proporcji kosztów kwalifikowanych do Ulgi. 

Zgodnie z rankingiem Global Innovation Index 2019 Polska została sklasyfikowana na 28 miejscu pod względem zgłoszeń patentowych oraz na 45 miejscu pod względem międzynarodowych zgłoszeń patentowych. Z dotychczasowych doświadczeń oraz skali korzyści jakie daje przedsiębiorcom Ulga B+R można spodziewać się wzrostu pozycji Polski w tym rankingu, a także większej skłonności do podejmowania ryzyka przez rodzimych przedsiębiorców, co pozwoli nam lepiej konkurować na wymagającym, globalnym rynku.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *