Kontrole podatkowe

Kontrole podatkowe i postępowania podatkowe

KRTP wspiera Klientów w toku kontroli i postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobyte w reprezentacji podatników w licznych postępowaniach podatkowych pozwala nam doradzić Klientom w wyborze efektywnej strategii prowadzenia sporu. Z uwagi na znaczne ryzyko popełnienia błędów proceduralnych czy też niewłaściwego
przedstawienia stanowiska podatnika, uczestnictwo profesjonalnego pełnomocnika jest kluczowe w zapewnieniu należytej obrony interesów Klienta.

Poproś o kontakt