M&A | Due diligence

M&A | Due Diligence

Transakcje fuzji i przejęć (M&A) to jedne z najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć. Każdy przypadek należy oceniać indywidualnie, a wsparcie ekspertów pozwala uniknąć kosztownych błędów poprzez właściwą ocenę ryzyka w ramach badania due diligence.

Kluczem do prawidłowego przeprowadzenia procesu fuzji czy też przejęcia jest zrozumienie branży w której działa Klient. KRTP z uwagi na bogate doświadczenie swoich ekspertów m.in. z sektora bankowego, w którym odpowiadali za procesy finansowania i oceny ryzyka w wielu branżach, jest w stanie zrozumieć kontekst rynku właściwego dla danej transakcji.

W procesach M&A wspieramy zarówno inwestorów prywatnych, którzy chcą upłynnić swoje aktywa w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, jak i fundusze inwestycyjne, które stale poszukują możliwości rozwoju poprzez nabycie aktywów danego przedsiębiorstwa.

Poproś o kontakt