MDR

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca nałożył na podatników obowiązki w zakresie identyfikowania i raportowania schematów podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. KRTP wspiera Klientów w prawidłowej realizacji obowiązków w tym zakresie poprzez wdrożenie procedury zapewniającej staranne identyfikowanie oraz przekazywanie w wymaganej przepisami formie informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Etapem poprzedzającym wdrożenie procedury w zakresie raportowania schematów podatkowych jest przeprowadzenie szkolenia dla Państwa pracowników oraz konsultacji w zakresie zdarzeń, które na gruncie obowiązujących norm mogą być uznane za schemat podatkowy.

Poproś o kontakt