Negocjacje warunków finansowania

Negocjacje warunków finansowania

Wieloletnie doświadczenie uzyskane zarówno w pionie sprzedaży jak i ryzyka kredytowego klienta biznesowego, pozwoliło na pozyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie konstrukcji umów kredytowych oraz ich negocjacji z instytucjami finansowymi.

W ramach specjalistycznych usług możemy wymienić:

  • analizę porównawczą realnych kosztów finansowania
  • prognozowanie cash flow w odniesieniu do przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych
  • analizę wrażliwości spółki na potencjalne zmiany sytuacji makroekonomicznej
Poproś o kontakt