Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości w Polsce to często istotne obciążenie dla
przedsiębiorców. Z uwagi na bogate orzecznictwo oraz odmienne interpretacje ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w różnych gminach prawidłowe obliczenie tej daniny jest dla firm niełatwym zadaniem. Poprzez przyjęcie niewłaściwego sposobu klasyfikacji przedmiotu opodatkowania przedsiębiorcy w wielu przypadkach nadpłacają podatek. Eksperci KRTP pomagają w prawidłowym określeniu podstawy opodatkowania oraz uzyskaniu ewentualnej nadpłaty.

Poproś o kontakt