Prawo karne | White collar crimes

Prawo karne – white collar crimes

W prowadzenie działalności gospodarczej wpisane jest ryzyko niedopełnienia jednego z licznych obowiązków nakładanych na członków zarządu / właścicieli skutkujące odpowiedzialnością karną lub karnoskarbową tzw. white collar crimes.

  • Wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu działań prewencyjnych, mających na celu wypracowanie mechanizmów skutecznego zarządzania ryzykiem odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej.
  • Wdrażamy procedury zapewniające działanie członków zarządu / właścicieli z należytą starannością w obszarze prawnopodatkowym.
  • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach w ramach złożonych i skomplikowanych postępowań karnoskarbowych.
Poproś o kontakt