Prawo umów

Prawo umów

W dobie Big Data i ciągłego zbierania informacji przez przedsiębiorstwa, zapewnienie zgodności z przepisami o Należycie sporządzona umowa jest dodatkową gwarancją prawidłowo wykonanej umowy. Przygotowujemy kontrakty dostosowane do potrzeb naszych Klientów.

  • Opracowujemy strategię rozwiązywania sporów powstałych na tle zawierania, wykonywania lub zakończenia umów, każdorazowo szukając polubownego rozwiązania.
  • Zabezpieczamy transakcje handlowe wprowadzając rozwiązania prawne umożliwiające bezpieczną realizację celów biznesowych.
  • Zapewniamy kompleksowe wsparcie przy negocjacjach warunków umów, a także sprawujemy nadzór nad ich prawidłową realizacją.
Poproś o kontakt