RODO

RODO

W dobie Big Data i ciągłego zbierania informacji przez przedsiębiorstwa, zapewnienie zgodności z przepisami o
ochronie danych osobowych ( w tym RODO) jest jednym z istotnych wyzwań. Naszym Klientom oferujemy stałe
wsparcie
w zakresie ochrony i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, a także przeprowadzamy audyty w
zakresie
prawidłowości dostosowania do przepisów RODO.

Poproś o kontakt