Spory sądowe

Spory sądowe

Naszym zdaniem postępowanie sądowe jest zazwyczaj najbardziej czasochłonnym i kosztownym sposobem na rozwiązanie sporu. Każdorazowo dążymy do znalezienia polubownego rozwiązania, jednakże po wyczerpaniu możliwości w tym zakresie, spór sądowy jest czasami jedyną możliwością obrony interesów naszych Klientów. Do jego należytego prowadzenia konieczne jest wsparcie nie tylko prawnika znającego aspekty proceduralne, ale również doświadczenia i wiedzy z branży, w której działa Klient. Dzięki doświadczeniu naszych ekspertów nie tylko z zakresu prawa, ale również podatków, rachunkowości, finansów, zapewniamy należytą obronę interesów naszych Klientów.

  • Znajomość branży Klienta – dzięki reprezentacji Klientów z licznych branż (m.in. budownictwo, przemysł meblarski, FMCG, nieruchomości, transport i logistyka) doskonale rozumiemy otoczenie biznesowe w poszczególnych sektorach gospodarki, co pozwala nam prowadzić spór w sposób merytoryczny i w oparciu o realia branżowe.
  • Elastyczne podejście do każdej sprawy pozwala nam być w stałym kontakcie z Klientem oraz na każdym etapie zapewniać prawidłowy przepływ informacji oraz zgodność co do strategii prowadzenia sporu.
Poproś o kontakt