Sukcesja | Family Office

Sukcesja | Family Office

Zawód prawnika jako zawód zaufania publicznego najpełniej realizuje się poprzez całościową obsługę i wsparcie w zarządzaniu majątkiem Klientów. KRTP mając w swoim zespole ekspertów nie tylko z zakresu prawa i podatków, ale również rachunkowości, finansów i zarządzania ryzykiem jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę na zasadzie „one stop shop”. Celem KRTP jest możliwość zapewnienia obsługi odnoszącej się do różnorodnych składników majątku, od nieruchomości poprzez akcje i obligacje czy też inwestycje w zagranicznych jurysdykcjach.

KRTP w ramach swoich usług wspiera Klientów w ocenie ryzyka poszczególnych inwestycji, a także przygotowuje regularne raporty o stanie posiadanych aktywów i ich zmianie w czasie. Korzystając z wiedzy i doświadczenia analityków finansowych, sporządzamy również prognozę przepływów finansowych, a także pomagamy zweryfikować ROI (return on investment) dla poszczególnych składników majątku.

W dobie dynamicznie zmieniających się warunków funkcjonowania firm jedną z kluczowych zmiennych jest upływ czasu oraz zmiana pokoleniowa, która następuje w polskich przedsiębiorstwach, zakładanych w dużej mierze po transformacji ustrojowej. Właściciele, którzy swoją wytrwałością i ciężką pracą zbudowali firmy, skutecznie konkurujące na europejskim rynku, bardzo często potrzebują wsparcia we właściwym przekazaniu zarządzania młodszemu pokoleniu. Z naszego doświadczenia wiemy, że taka zmiana warty powinna odbywać się przy wsparciu ekspertów z zakresu prawa, podatków i finansów, a także mających doświadczenie w przeprowadzaniu sukcesji. KRTP wspiera Klientów w całościowym przeprowadzeniu procesu sukcesji, będąc świadomym, że do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie, aby stworzyć właściwe ramy funkcjonowania biznesu, które pozwolą na dalszy rozwój firmy.

Poproś o kontakt