Wycena przedsiębiorstw oraz aktywów

Wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych

Zespół analityków z doświadczeniem bankowym (ryzyko korporacyjne) jak i biegli sądowi w zakresie wyceny przedsiębiorstw, działający w ramach kancelarii dają efekt synergii, wskutek której możliwe są skomplikowane opracowania stanowiące operaty szacunkowe.

  • Wycena logo, marki
  • Wycena czynszu dzierżawy
  • Wycena przedsiębiorstwa, udziałów, zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  • Wycena technologii, know-how, patentu
Poproś o kontakt