Wyceny majątku

Wyceny majątku

Z uwagi na fakt, że w ramach zespołu KRTP są osoby posiadające uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, kancelaria jest w stanie dostarczyć usługi związane z szeroko rozumianą wyceną aktywów i ich pochodnych.

  • Wycena nieruchomości (ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości komercyjnych)
  • Wycena wszelkiego rodzaju służebności
  • Wycena czynszu dzierżawy
  • Wycena szkód z tyt. nieodpłatnego użytkowania nieruchomości
Poproś o kontakt