Zewnętrzny CFO

Zewnętrzny dyrektor finansowy (CFO)

W dobie obecnych, dynamicznie zmieniających się realiów gospodarczych, w
przedsiębiorstwie często niezbędna jest osoba kompetentna w zakresie wielopoziomowej analizy finansowej
przedsiębiorstwa. Jednakże zatrudnienie osoby z odpowiednimi kompetencjami jest zazwyczaj czasochłonne i stanowi
istotny wydatek. Dodatkowo często takie zapotrzebowanie ma postać sinusoidalną, tzn. jest ono konieczne na
potrzeby konkretnego projektu lub w ramach zdefiniowanego uprzednio czasookresu. Wychodząc naprzeciw w/w
oczekiwaniom KRTP oferuje usługę CFO na godziny.

W ramach usługi oferujemy m.in.:

  • Budżetowanie i prognozowanie przyszłych strumieni pieniężnych.
  • Identyfikowanie i kwantyfikację kluczowych wskaźników efektywności (KPI – key performance indicators) oraz wdrażanie modelu ich zarządzania.
  • Budowanie indywidualnych narzędzi analitycznych (controllingowych), na potrzeby każdorazowego klienta z uwzględnieniem benchmarku rynkowego.
  • Optymalizacja płynności oraz negocjowanie i reprezentowanie w relacjach z instytucjami finansowymi (banki komercyjne, spółdzielcze, fundusze pożyczkowe, unijne etc.)
  • Wsparcie przy planowaniu, ocenie i realizacji projektów inwestycyjnych.

Chcąc zachować maksymalną transparentność każdorazowy proces współpracy jest poprzedzony due dilligence, w ramach którego identyfikujemy wszelkie wyzwania , mogące się pojawić na dalszym etapie współpracy.

Poproś o kontakt